21. јун 2013

Туристичка оганизација Србије расписала конкурс за доделу награде “Туристички цвет”

Туристичка организација Србије

расписује

КОНКУРС

за доделу награде

„ТУРИСТИЧКИ ЦВЕТ”

за период од јула 2012. до јула 2013. године

у следећим категоријама:

 

  1. Туристичка организација;
  2. Туристичка манифестација;
  3. Рецептивна туристичка агенција;
  4. Угоститељски објекат за смештај;
  5. Организација или појединац за допринос унапређењу туризма и подизању квалитета туристичких услуга.

 

Право предлагања кандидата имају привредни субјекти, државни органи и институције и  физичка лица.

Пријава са образложеним предлозима доставља се на попуњеном обрасцу који је саставни део Правилника, у року од 60 дана од дана објављивања огласа, закључно са 20. августом 2013. године.

Уз пријаву мора да се приложи писано образложење на максимално 3 куцане стране и одговарајући прилози (фотографије, запис на диску у трајању до 5 минута, пропагандни материјал и сл.).

Поступак кандидовања и критеријуми за доделу награде, прописани су Правилником о додели награде „Туристички цвет“, који се налази на сајту Туристичке организације Србије www.srbija.travel

Предлози могу да се доставе на следеће начине:

-          лично – на адресу Чика Љубина 8, други спрат, Београд;

-          поштом – Туристичка организација Србије, 11000 Београд, поштански фах 90, са назнаком „Туристички цвет“;

-          факсом на број 011 26 26 767 или на

-          e-mail: office@serbia.travel

Правилник о додели награде “Туристички цвет” и Образац можете преузети овде.