21. jun 2013

Turistička oganizacija Srbije raspisala konkurs za dodelu nagrade „Turistički cvet“

Turistička organizacija Srbije

raspisuje

KONKURS

za dodelu nagrade

„TURISTIČKI CVET“

za period od jula 2012. do jula 2013. godine

u sledećim kategorijama:

 

  1. Turistička organizacija;
  2. Turistička manifestacija;
  3. Receptivna turistička agencija;
  4. Ugostiteljski objekat za smeštaj;
  5. Organizacija ili pojedinac za doprinos unapređenju turizma i podizanju kvaliteta turističkih usluga.

 

Pravo predlaganja kandidata imaju privredni subjekti, državni organi i institucije i  fizička lica.

Prijava sa obrazloženim predlozima dostavlja se na popunjenom obrascu koji je sastavni deo Pravilnika, u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa, zaključno sa 20. avgustom 2013. godine.

Uz prijavu mora da se priloži pisano obrazloženje na maksimalno 3 kucane strane i odgovarajući prilozi (fotografije, zapis na disku u trajanju do 5 minuta, propagandni materijal i sl.).

Postupak kandidovanja i kriterijumi za dodelu nagrade, propisani su Pravilnikom o dodeli nagrade „Turistički cvet“, koji se nalazi na sajtu Turističke organizacije Srbije www.srbija.travel

Predlozi mogu da se dostave na sledeće načine:

–          lično – na adresu Čika Ljubina 8, drugi sprat, Beograd;

–          poštom – Turistička organizacija Srbije, 11000 Beograd, poštanski fah 90, sa naznakom „Turistički cvet“;

–          faksom na broj 011 26 26 767 ili na

–          e-mail: office@serbia.travel

Pravilnik o dodeli nagrade „Turistički cvet“ i Obrazac možete preuzeti ovde.

 

Share on Facebook25Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someone