Туристички цвет

Туристички цвет“ је награда Туристичке организације Србије која се традиционално додељује за значајна остварења у подизању квалитета туристичких услуга, као и за допринос развоју, унапређењу и промоцији туризма у Србији. Доделом овог највишег признања у туризму Србије, уједно се сваке године обележава и Светски дан туризма, чиме се указује на изузетно велики значај туризма за свеукупни привредни и друштвени развој наше земље.

Пријава са образложеним предлозима доставља се на попуњеном обрасцу који је саставни део Правилника, у року од 60 дана од дана објављивања огласа, закључно са 20. августом 2015. године.

Уз пријаву мора да се приложи писано образложење на максимално 3 куцане стране и одговарајући прилози (фотографије, АВ запис у трајању до 5 минута, пропагандни материјал и сл.).

Поступак кандидовања и критеријуми за доделу награде, прописани су Правилником о додели награде „Туристички цвет“, који се налази на сајту Туристичке организације Србије www.srbija.travel

Предлози могу да се доставе на следеће начине:

  • лично – на адресу Чика Љубина 8, други спрат, Београд;
  • поштом – Туристичка организација Србије, 11000 Београд, поштански фах 90, са назнаком „Туристички цвет“;
  • факсом на број 011 26 26 767 или на
  • e-mail: office@serbia.travel

Правилник о додели награде Туристички цвет 2015. је доступан за преузимање ОВДЕ.

Туристички цвет 2014

facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail