Turistički cvet

Turistički cvet“ je nagrada Turističke organizacije Srbije koja se tradicionalno dodeljuje za značajna ostvarenja u podizanju kvaliteta turističkih usluga, kao i za doprinos razvoju, unapređenju i promociji turizma u Srbiji. Dodelom ovog najvišeg priznanja u turizmu Srbije, ujedno se svake godine obeležava i Svetski dan turizma, čime se ukazuje na izuzetno veliki značaj turizma za sveukupni privredni i društveni razvoj naše zemlje.

Prijava sa obrazloženim predlozima dostavlja se na popunjenom obrascu koji je sastavni deo Pravilnika, u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa, zaključno sa 20. avgustom 2015. godine.

Uz prijavu mora da se priloži pisano obrazloženje na maksimalno 3 kucane strane i odgovarajući prilozi (fotografije, AV zapis u trajanju do 5 minuta, propagandni materijal i sl.).

Postupak kandidovanja i kriterijumi za dodelu nagrade, propisani su Pravilnikom o dodeli nagrade „Turistički cvet“, koji se nalazi na sajtu Turističke organizacije Srbije www.srbija.travel

Predlozi mogu da se dostave na sledeće načine:

  • lično – na adresu Čika Ljubina 8, drugi sprat, Beograd;
  • poštom – Turistička organizacija Srbije, 11000 Beograd, poštanski fah 90, sa naznakom „Turistički cvet“;
  • faksom na broj 011 26 26 767 ili na
  • e-mail: office@serbia.travel

Pravilnik o dodeli nagrade Turistički cvet 2015. je dostupan za preuzimanje OVDE.

Turistički cvet 2014

facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail