22. новембар 2013

Завршна конференција пројекта „Одмор за све“

Данас је у просторијама Туристичке организације Србије одржана финална конференција пројекта „Путовања за све“ (Holiday4All) подржаног од стране Европске комисије у оквиру програма Calypso.  У оквиру радног дела конференције, одржан је округли сто на коме су учествовали  представници пројекта из Туристичке организације Србије, Националне туристичке организације Црне Горе, Дунавског центра за компетенцију, као и представници релевантних организација и удружења грађана.

Calypso - Holiday4All

На конференцији за новинаре, која је уследила, о резултатима пројекта, значају институционалног и регионалног повезивања и пројектној сарадњи, не само у развоју вансезонског туризма и програма за сензитивне категорије друштва, већ укупном развоју којем пројекат доприноси, говорили су: Рената Пинджо, помоћник министра, Сектор за туризам, Министарство привреде Републике Србије, Гордана Пламенац, директор ТОС, Дени Силва, представник Међународне организације за социјални туризам и менаџер портала www.ecalypso.eu, као и Татјана Антић и Емил Кукаљ, менаџери пројекта Calypso „Путовања за све“ из Туристичке организације Србије и Националне туристичке организације Црне Горе.

Путовања за све (Holiday4All) пројекат у претходних 11 месеци успоставио је међународну сарадњу између националних туристичких организација Србије и Црне Горе, као и земаља дунавског тока кроз сарадњу са Дунавским центром за компетенцију, у области социјалног туризма и креирања иновативних модела за продужење туристичке сезоне. У оквиру пројекта је спроведено истраживање тржишта и утврђивање потреба и потражње за овим обликом туризма на нивоу обе државе, реализована је обука и студијско путовање за представнике туристичке индустрије где су приказани потенцијали и добри модели друштвено одговорног туризма, организовани су округли столови, конференције и промовисање овог вида туризма путем расположивих средстава јавног информисања.

Holiday4All brochure

Поред пројектних резултата, на конференцији су представљени и публикација „Холидаy4Алл“, брошура при чијој изради је коришћено и Брајево писмо, како би била доступна и слабовидим и слепим особама, као и интернет страница у оквиру сајта www.danube.travel, која ће садржати туристичке понуде прилагођене потребама циљних група пројекта: младима, сениорима, породицама слабије платежне моћи са великим бројем деце и особама са инвалидитетом. Ова интернет страница креирана је по узору на портал www.ecalypso.eu.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someone