×

COVID-19: Pogledajte najnovije informacije u vezi COVID-19.

Covid 19

Podaci ažurirani 28.2.2021.

Situacija sa virusom COVID19 se u Srbiji i svetu menja iz minuta u minut. Praćenje trenutnog stanja, poznavanje mera za sprečavanje i preporuka lekara su od ključne važnosti u borbi protiv virusa. Informacije o trenutnoj situaciji u Srbiji sa virusom COVID19 možete pronaći ovde.

Siguran ulazak i bezbedan boravak u Srbiji

Pandemija korona virusa je ljudima širom planete ograničila kretanja. Iako borba sa virusom još uvek traje, ljudi imaju potrebu i želju da se druže i putuju. Ali, da bi putovali moraju biti sigurni da će na tom mestu biti bezbedni i zdravi.
Situacija o virusu COVID - 19 u Srbiji se svakodnevno prati i proverava.
Ovde se možete upoznati sa svim detaljima koji su vam neophodni za prelazak granice i boravak u Srbiji.

Informacije za dolazak u Srbiju tokom epidemije virusa COVID -19 

Za ulazak svih stranih državljana u Srbiju je obavezan RSR test, bez obzira na to iz koje zemlje ulaze u Srbiju. Za strane državljane koji su u tranzitu kroz Republiku Srbiju nije obavezan PCR test i zadržavanje se ograničava na period ne duži od 12 časova.

Radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriju Republike Srbije, od 14. januara 2021. godine, licima koja dolaze u Republiku Srbiju iz svih država sveta, izuzev iz Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Severne Makedonije, Mađarske i Crne Gore, dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju samo ako poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, ne stariji od 48 časova, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno iz koje ulaze u Republiku Srbiju.

Licima koja dolaze iz SAD umesto negativnog RT-PCRtesta priznaje se, pod istim uslovima, negativan Antigen FIA Rapid test.

Ukoliko postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, a koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti (kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl.), onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju.

Državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji koji dolaze iz svih država sveta, izuzev iz Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Severne Makedonije i Crne Gore, a ne poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno ulaze u Republiku Srbiju, odnosno licima koja dolaze iz SAD, negativan Antigen FIA Rapid test, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata, prilikom pasoške kontrole uručuje se pisano obaveštenje – zdravstveno upozorenje o obavezi pridržavanja mere karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana od dana prelaska državne granice i upozoravaju se na obavezu prijavljivanja nadležnoj COVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice putem elektronske prijave na elektronsku adresu: www.e-zdravlje.gov.rs

Više informacija potražite ovde.

Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije

Putujte vodeći računa o sebi i drugima

U javnom prevozu obavezno je nošenje zaštitnih maski. Informacije o merama kojih treba da se pridržavate da biste se osećali sigurno i bezbedno pogledajte na:

Air Serbia– nacionalni avio prevoznik koji povezuje Srbiju sa brojnim destinacijama u svetu
Aerodrom Nikola Tesla, Beograd
Srbija voz - železnički prevoz putnika

Pravila ponašanja u vreme epidemije bolesti COVID -19:

Dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID - 19, za vreme boravka na javnim mestima u zatvorenom prostoru, građani su dužni da, zbog sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID- 19, obavezno nose zaštitne maske svuda, uvek i na svakom mestu pa i na otvorenim prostorima, i održavaju međusobno rastojanje od najmanje 1,5 m između dva lica koja ne borave u istom domaćinstvu, odnosno na svaka 4 m2 može biti prisutno jedno lice.
Na teritoriji Republike Srbije zabranjuju se javna okupljanja na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru - kada se istovremeno okuplja više od 5 lica, s tim što rastojanje između prisutnih lica mora biti najmanje 1,5 m, odnosno na svaka 4 m2 može biti prisutno jedno lice.
Novčanom kaznom od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje krši meru obaveznog nošenja zaštitne maske u javnom prevozu ili u zatvorenom prostoru, propisanu ovom uredbom ili aktima Vlade donetim na osnovu ove uredbe.
Vlada Republike Srbije je donela uredbu kojom se određuju mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID - 19

Radno vreme
 

Restorani i kafići imaju radno vreme radnim danima i vikendom do 20:00 časovadok se za vikend 27-28. februara radno vreme skraćuje do 14 časova.

Prodavnice rade prema uobičajenom radnom vremenu od 05:00 - 20:00 časova. Tržni centri imaju radno vreme radnim danima i vikendom do 20:00 časovadok se za vikend 27-28. februara radno vreme skraćuje do 14 časova.

Pozorišta i bioskopi su otvoreni za posetioce uz pridržavanje svih propisanih mera bezbednosti do 21:00 časa.

Muzeji i galerije su otvoreni za posetioce uz pridržavanje svih propisanih mera bezbednosti do 21:00 časova.

Ski zezona / Skijališta Srbije

Javno preduzeće “Skijališta Srbije“  je preduzelo sve obavezne epidemiološke mere propisane na nivou države kako bi se obezbedili uslovi za bezbedno skijanje Ski centrima "Kopaonik", Skijalištima "Zlatibor" i "Stara planina" kojima upravlja.

Skijaši su obavezi da nose zaštitne maske / bandane, da nose rukavice prilikom korišćenja instalacija za prevoz skijaša i da drže propisano rastojanje. JP „Skijališta Srbije“ deli zaštitne maske svojim korisnicima.

Fizička distanca – redovi su organizovani u skladu sa važećim propisima na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Broj skijaša u šestosednim žičarama je smanjen na maksimalno tri skijaša.

Dezinfekcija – u kabinama, kao i na polaznim i izlaznim stanicama žičara i ski liftova, ski poligona, ulazu u ski vrtić i zatvorenim objektima dostupna su sredstva za dezinfekciju ruku. Sve instalacije za prevoz skijaša se dezinfikuju minimalno tri puta svakog dana.

Kupovina ski karata

Preporuka korisnicima usluga je da kupovinu svojih ski karti vrše preko web shop-a, a podizanje istih vrše preko pickup box-ova koji su postavljeni na velikom broju lokacija u Beogradu, u ski centru / skijalištima, te u Novom Sadu.

COVID garancija

U slučaju da JP „Skijališta Srbije” bude prinuđeno da zatvori ski centar / skijališta usled pogoršanja epidemiološke situacije, svim korisnicima usluga biće ili vraćena novčana sredstva po osnovu uplate ski-karte za neiskorišćene skijaške dane ili će moći svoje neiskorišćene ski karte da koriste u drugom periodu tokom ski sezone 2020/2021. Pravo na obačun i evntualnu isplatu, kupci sezonskih ski karti mogu ostvariti po okončanju skijaške sezone 2020/2021 za određeno skijalište / ski centar.

Ukoliko kupac usled bolesti COVID 19 ne uspe da iskoristi svoju kupljenu ski kartu, uz odgovarajući izvešaj lekara koji dostavlja javnom preduzeću, preostale dane moći će da iskoristi tokom tekuće ski sezone 2020/2021 u nekom drugom terminu koji njemu odgovara, ili može izabrati povrat novca u iznosu od 70% od uplaćenog iznosa.

Detaljnije informacije potražite ovde.

Krizni štabovi u lokalnim samoupravama mogu na osnovu procene o epidemiološkoj situaciji na njihovoj teritoriji da donose mere koje važe za te lokalne samouprave.

U slučaju da osetite simptome virusa CODID- 19 obratite se zavodima za javno zdravlje na ovom linku.

Budite informisani

Prijavite se

Bilten Turističke organizacije Srbije