×

Svečana dodela nagrade Turistički cvet 15. decembra 2022. godine

Planinarski maraton na Fruškoj gori, 07. i 08. maj 2022. godine

Planinarski maraton na Fruškoj gori je sportska takmičarsko-rekreativna manifestacija međunarodnog karaktera. Jedan je od najstarijih maratona ovog tipa u Evropi, koji se više od četiri decenije održava u kontinuitetu, bez prekida.

Na maratonu postoji 15 staza različite dužine i različitih visinskih razlika. Sve one su trasirane u brdovitom, šumskom pojasu Fruške gore (97% šuma, 3% urbana sredina), koja se nalazi samo 10 kilometara od Novog Sada. Pet staza su sertifikovane od strane „ITRA“ („International Trail Running Association“) i „UTMB“ i takmičarskog su karaktera, dok je preostalih deset staza rekreativnog karaktera i imaju za cilj promociju zdravog stila življenja i očuvanja prirode, kao i kulturnog i istorijskog nasleđa. Za decu predškolskog uzrasta postoji posebna Staza radosti i zadovoljstva. Ova sportsko-rekreativna manifestacija svake godine okuplja više desetina hiljada takmičara i rekreativaca.

Mesto održavanja je Fruška gora, start na Popovici.

Program možete pronaći na sajtu organizatora:www.fruskogorski-maraton.com

Budite informisani

Prijavite se

Bilten Turističke organizacije Srbije