×

Туристички промет у Републици Србији у периоду јануар-септембар 2021. године

Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-септембар 2021. године у Републици Србији боравило је укупно 1.982.146 туриста, што је за 35 % више у односу на првих 9 месеци 2020. године), од чега је домаћих било 1.351.965 (22 % више у односу на исти период 2020.) или 68 % од укупног броја гостију, а иностраних 630.181 (+ 78 %), односно 32 % од укупног броја гостију. Ови подаци не обухватају податке за територију АП Косово и Метохија.

Табела 1. Број туриста по врстама туристичких места

 

Укупно

%

2021/2020.

Домаћи туристи

%

2021/2020.

Страни туристи

%

2021/2020.

Република Србија

1.982.146

+35%

1.351.965

+22%

630.181

+ 78 %

Београд-градска насеља

391.707

+ 66 %

95.449

+ 45 %

296.258

+ 74 %

Нови Сад-градска насеља

89.890

+ 73 %

40.962

+ 51 %

48.928

+ 98 %

Бањска места

549.752

+ 26 %

490.803

+ 19 %

58.949

+ 128 %

Планинска места

437.530

+ 14 %

377.873

+ 11 %

59.657

+ 31 %

Остала туристичка места

414.436

+ 40 %

281.521

+ 27 %

132.915

+ 78 %

Остала места

98.831

+ 70 %

65.357

+ 44 %

33.474

+ 162 %

               

Ноћења домаћих и страних туриста по врстама туристичких места

У периоду јануар-септембар 2021. године остварено је укупно 6.459.890 ноћења (што је за 28 % више у односу на исти период 2020. године), од чега су домаћи туристи остварили 4.677.744 ноћења (15 % више у односу на исти период 2020. године), што чини 72 % од укупног броја остварених ноћења, а инострани 1.782.146 (+ 84 %) или 28 % од укупног броја остварених ноћења.

Мерено бројем остварених ноћења, домаћи гости су највише боравили у бањским местима (42 %), затим следе планинска места (29 %). Инострани гости највише су боравили у Београду (47 %), затим следе „Остала туристичка места“ (20 %), итд.

 

Табела 2. Остварена ноћења по врстама туристичких места

 

Укупно

%

2021/2020.

Домаћи туристи

%

2021/2020.

Страни туристи

%

2021/2020.

Република Србија

6.459.890

+ 28 %

4.677.744

+ 15 %

1.782.146

+ 84 %

Београд-градска насеља

1.107.129

+ 77 %

273.509

+ 34 %

833.620

+ 98 %

Нови Сад-градска насеља

238.559

+ 137 %

104.295

+ 107 %

134.264

+ 168 %

Бањска места

2.169.269

+ 18 %

1.976.698

+ 13 %

192.571

+ 110 %

Планинска места

1.567.414

+ 3 %

1.376.855

+ 3 %

190.559

- 1 %

Остала туристичка места

1.128.949

+ 40 %

780.558

+ 25 %

348.391

+ 89 %

Остала места

248.570

+ 61 %

165.829

+ 34 %

82.741

+ 175 %

 

Табела 3. Остварена ноћења домаћих туриста у изабраним туристичким местима

Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, домаћи туристи у периоду јануар-септембар 2021. године највише су боравили у Сокобањи (647.336 ноћења, што је 18 % више у односу на период јануар-септембар 2020. године), затим следе Врњачка бања, Златибор, Копаоник, Београд итд.

Изабрана места

Ноћења домаћих туриста

% 2021/2020.

Сокобања

647.336

+ 18 %

Врњачка Бања

625.118

+ 6 %

Златибор

435.947

+ 2 %

Копаоник

296.096

- 3 %

Београд

273.509

+ 34 %

Тара

138.100

+ 7 %

Дивчибаре

120.328

- 13 %

Нови Сад

104.295

+ 107 %

Бања Врдник

96.375

+ 45 %

Стара Планина

63.626

- 14 %

 

Табела 4. Остварена ноћења иностраних туриста у изабраним туристичким местима 

Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, инострани туристи у периоду јануар-септембар 2021. године највише су боравили у Београду 833.620 ноћења, 98 % више у односу на исти период 2020. године), затим следе Нови Сад, Златибор, Врњачка бања, Копаоник итд.

Изабрана места

Ноћења страних туриста

% 2021/2020.

Београд

833.620

+ 98 %

Нови Сад

134.264

+ 168 %

Златибор

89.999

+ 76 %

Врњачка Бања

84.523

+ 246 %

Копаоник

51.581

- 42 %

Бања Ковиљача

32.449

+ 107 %

Суботица

29.586

+ 132 %

Крагујевац

17.104

+ 112 %

Бања Врдник

14.529

+ 207 %

Бања Палић

12.047

+ 214 %

 

Табела 5. Остварена ноћења иностраних туриста по земљама

Од иностраних земаља, највећи број ноћења у периоду јануар-септембар 2021. године остварили су туристи из Босне и Херцеговине са 166.988 ноћења, што је 68 % више у поређењу са истим периодом 2020. године), затим следе туристи из Турске, Индије, Русије, Црне Горе итд.

Земља

Ноћења страних туриста

% 2021/2020.

Босна и Херцеговина

166.988

+ 68 %

Турска

148.448

+ 98 %

Индија

122.422

+ 1.337 %

Руска Федерација

121.046

+ 76 %

Црна Гора

116.518

+ 82 %

Немачка

90.165

+ 104 %

Северна Македонија

87.010

+ 86 %

Кина

74.396

 + 52 %

Румунија

58.206

- 11 %

Хрватска

51.192

+ 10 %

* Извор: Републички завод за статистику Србије

** За Београд подацима је обухваћена и организациона јединица у саставу железнице која послује као „Кола за спавање и ручавање”.

Комплетно Саопштење Републичког завода за статистику за септембар 2021. године може се преузети овде.

Будите информисани

Пријавите се

Билтен Туристичке организације Србије