×

COVID-19: Погледајте најновије информације у вези COVID-19.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни позив за подршку раду туристичких агенција организатора туристичких путовања због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни позив за подршку раду туристичких агенција организатора туристичких путовања због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом.

Програмом се утврђује распоред и коришћење субвенција за подршку раду туристичких агенција, организатора путовања, које се додељују на име покрића трошкова у вези обезбеђења гаранција путовања.

Висина субвенција зависи од категорије леценце које туристичка агенција поседује и креће се у распону од 2000 евра до 5000 евра, а исплата субвенција ће се вршити у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан када државна помоћ буде додељена.

Право на коришћење бесповратних средстава имају субјекти и то: Привредна друштва, друга правна лица или предузетници, регистрована у одговарајућем регистру и која поседују лиценцу организатора путовања.

Услови за доделу средстава које туристичке агенције треба да испуне су:

  1. да је регистрована у одговарајућем регистру;
  2. да поседује лиценцу;
  3. да је обезбедила гаранцију путовања;
  4. да над Туристичком агенцијом није покренут стечајни поступак;
  5. да се над Туристичком агенцијом не спроводи поступак за унапред припремљени план реорганизације или да на снази нису мере из унапред припремљеног плана реорганизације (УППР);
  6. да се над Туристичком агенцијом не спроводи план реорганизације или да на снази нису мере из плана реорганизације, финансијско реструктурирање или поступак ликвидације.

Захтеви за коришћење субвенција подносе се Министарству на адресу: Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд. Подносици  захтева, поред наведеног, ради евидентирања, достављају скениран попуњен и потписан образац захтева на следећу e-mail адресу: ivana.avramov@mtt.gov.rs

Образац захтева за коришћење средстава се може преузети са званичне интернет презентацији Министарства www.mtt.gov.rs.

Рок за подношење захтева је 24. новембар 2021. године.

Све додатне информације заинтересовани могу добити на телефоне: 011/3122 867 и 011/3139 687.

Будите информисани

Пријавите се

Билтен Туристичке организације Србије