Услови коришћења

Opšte uredbe

Turistička Organizacija Srbije (u daljem tekstu TOS) jeste institucija koja je nosilac prava da kreira i/ili objavljuje sadržaj na registrovanim internet prezentacijama (internet portalima) organizacije, i to na:

Korisnik internet prezentacija (internet portala) TOS-a, korišćenjem istih bezuslovno pristaje na primenu Uslova korišćenja gde se smatra da je Korisnik sposoban da prihvati Uslove korišćenja i razume sve rizike u vezi sa korišćenjem plasiranog sadržaja.
Svako drugačije korišćenje plasiranog sadržaja na internet prezentacijama TOS-a, podleže odgovarajućoj pravnoj zaštiti, kao i primeni svih pravnih mera prema Korisniku ili trećoj osobi koja je na bilo koji nedozvoljen način zloupotrebila sadržaj internet prezentacija (internet portala) TOS-a.

Sadržaj

Sadržaj objavljen na internet prezentacijama (internet portalima) TOS-a sa svim njegovim sastavnim elementima obuhvata:

 • Logotipe i zaštitne znake
 • Tekstove
 • Grafičke i vizuelne elemente
 • Informativne i tehničke materijale
 • Video i audio-sadržaje
 • Aplikacije i baze podataka

i kao takav, bez obzira na način prikaza i objave, dostupan je krajnjem Korisniku.
TOS zadržava pravo promene ili brisanja bilo kakvog sadržaja ili usluge na internet prezentacijiama (internet portalima) bez prethodne najave i u bilo kom trenutku ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu Korisnicima ili trećim licima.
Internet prezentacije (internet portali) TOS-a mogu imati sadržaj trećih osoba koji treće osobe mogu same da kreiranju ili preuzimaju. TOS ne garantuje da je korišćenje i preuzimanje takvog sadržaja kršenje prava na intelektualno vlasništvo.
TOS ne odgovara za štetu nastalu korišćenjem sadržaja trećih lica u bilo kom smislu.

Dostupnost

Pristup Internet prezentacijama (internet portalima) TOS-a omogućen je svim osobama s odgovarajućom tehničkom (računarskom) operemom kao i internet vezom, osim u određenim slučajevima kada su u pitanju tehničke ili ljudske greške kao i nedostupnost komunikacijskih veza, viša sila ili primena zakona, a u kojim slučajevima je TOS prisiljena da privremeno ili duže ograniči način ili mogućnost pristupa internet prezentacijama (internet portalima) pojedinim Korisnicima, grupi Korisnika ili svim Korisnicima.
TOS u bilo kom od navedenih slučajeva nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu gore napomenutim ograničavanjima.
Korisnik je dužan da pristupa internet prezentacijama (internet portalima) TOS-a sa standardnom tehičkom opremom i uz uobičajene standarde i procedure pristupa internet prezentaciji i njenim sadržajima.
Sadržaj objavljen na internet prezentacijama (internet portalima) moguće je pretražiti samo uz pomoć dopuštenih metoda informacione tehnologije na način i u količini koji je uobičajen za Korisnika. Svaki drugi način pretraživanja ili korišćenja sadržaja kojim se zaobilaze procedure i tehnologija i za koji se koriste određene aplikacije ili alati za preuzmanje podataka koja nije uobičajena za regularnog Korisnika, predstavlja povredu prava TOS-a, shodno čemu će Korisnik snositi materijalnu, pravnu ili prekršajnu odgovornost.

GDPR

TOS brine o privatnosti svojih posetilaca i Korisnika i u potpunosti je posvećen zaštiti ličnih podataka i njihovog pravilnog korišćenja u skladu sa zakonima o zaštiti podataka.
Poslovanje TOS-a je u skladu sa zahtevima GDPR-a (General Data Protection Regulation), koje je kao uredbu doneo Evropski parlament i koji ima za cilj da vrati kontrolu nad ličnim podacima osobama čiji se podaci prikupljaju, kao i da pojednostavi regulatorna okruženja za međunarodno poslovanje udruživanjem propisa unutar EU.
Poslovanje TOS-a takođe je u skladu sa zahtevima dokumenta EU-U.S. PRIVACY SHIELD.
Poslovanje je usklađeno i sa zahtevima zakona i propisima Republike Srbije koji regulišu ovu oblast.

Bezbednost podataka u TOS-u zasnovana je na:

 • Politikama bezbednosti podataka za zaposlene i eksterno angažovane saradnike.
 • Organizovanju bezbednosti podataka kroz interno organizovanje i osiguranje bezbednosti prilikom korišćenja sopstvenih uređaja zaposlenih, rada na daljinu i korišćenja mobilnih uređaja.
 • Bezbednosti ljudskih resursa sa stanovišta bezbednosti podataka kroz proveru kandidata pre zaposlenja, upoznavanje s bezbednošću podataka kroz obrazovanje i obuku u toku zaposlenja i definisanih odgovornosti nakon prestanka zaposlenja.
 • Odgovornost za podatke, klasifikaciju važnosti podataka i postupanje s eksternim saradnicima.
 • Kontroli pristupa mrežama i mrežnih usluga, menadžmentu pristupima korisnika, odgovornosti korisnika, kontroli pristupa sistemu i aplikacijama, kao i kriptografskim kontrolama.
 • Fizičkoj bezbednosti i bezbednosti u okruženju za rad i zaštiti opreme.
 • Bezbednosti funkcionisanja i komunikacija
 • Odnosima sa isporučiocima sa stanovišta bezbednosti podataka.
 • Upravljanju incidentima sa stanovišta bezbednosti podataka.
 • Upravljanje sa stanovišta kontinuiteta poslovanja.
 • Usklađenosti na zakonskim i ugovornim obavezama.

Sve podatke koji se koriste u sklopu pružanja što boljeg korisničkog iskustva čuvamo na našim serverima kao i u MailChimp bazi podataka kada je reč o prijavama za prijem naših zvaničnih newsletter-a, pri čemu TOS ne koristi lične podatke korisnika radi formiranja bilo kakvih drugih baza podataka u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Prikupljamo podatke i preko Google Analytics servera kada je u pitanju poseta našim internet prezentacijama (internet portalima), takođe i na serverima društvenih mreža (Facebook, Instagram i druge) kao i na serverima koji obezbeđuju funkcionisanje i distribuciju naših web lokacija.
Sve zakone Republike Srbije, posebno one koji se odnose na bezbednost podataka, odnosno zahteve GDPR i EU-U.S. PRIVACY SHIELD, poštujemo u celosti.
Sarađujemo s kancelarijom Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Nemoj me pratiti

Nemoj me pratiti je opcija koja Korisnicima omogućava da ih socijalne mreže ne prate i ne prikupljaju njihove lične podatke u bilo koju svrhu. Nemoj me pratiti opcije dostupne su za sve moderne internet pretraživače uključujući:

Svim Korisnicima koji žele da uklone svoje podatke iz naših baza podataka omogućili smo da to urade tako što nam se mogu obratiti na email adresu admin@serbia.travel

Rešavanje sporova i međunarodno pravo

Svi eventualni sporovi u vezi s Uslovima korišćenja, uključujući i sporove za pitanje njegovog nastanka, sadržaja ili prestanka nastojaćemo da rešimo mirnim putem, a u slučaju da se ne postigne dogovor, Korisnik prihvata stvarnu nadležnost suda u Beogradu.

Izmene uslova korišćenja

TOS zadržava pravo na izmene Uslova korišćenja u bilo kom trenutku i neće biti odgooran za posledice koje bi proizišle iz takvih promena. Promene stupaju na snagu odmah po objavi na internet prezentacijama (internet portalima) TOS-a.


Beograd, mart 2019.

Будите информисани

Пријавите се

Билтен Туристичке организације Србије