×

Nova izložba u Narodnom muzeju u Beogradu "Kako pamtimo vladare? Predstave Obrenovića iz Kabineta grafike Narodnog muzeja u Beogradu", od 25. januara do 24. aprila 2022. godine

Izložba Kako pamtimo vladare? Predstave Obrenovića iz Kabineta grafike Narodnog muzeja u Beogradu predstavlja 25 radova iz Zbirke crteža i grafika srpskih autora 18. i 19. veka iz Kabineta grafike Narodnog muzeja u Beogradu. Odabrani radovi pružaju uvid u različite aspekte vizuelne reprezentacije vladara dinastije Obrenović. Izloženi su portreti vladara, preko kojih otkrivamo način konstruisanja predstave o vladarskom liku, kao i prikaziistorijskih događaja koji su gradili legitimitet i kult dinastije tokom vladavine kneza Miloša, kneza Mihaila i kneza Milana Obrenovića. Kao jedan od oslonaca reprezentacije političke moći, predstave o vladarima kreirane putem umetnosti nastajale su u periodima dinastičkih uspona, ali i kriza.

Pored srpskih autora Anastasa Jovanovića, Stevana Todorovića i Đorđa Krstića, na izložbi su zastupljeni i strani umetnici među kojima su Karol Pop de Satmari i Vincenc Kacler, čiji su radovi takođe deo ove Zbirke. Oni su svojim stvaralaštvom bili vezani za srpsku kulturnu sredinu 19. veka, ostavljajući umetnička svedočanstva o dinastiji Obrenović.

Grafičko stvaralaštvo predstavlja važan segment srpske vizuelne kulture 19. veka  i ovom izložbom je stavljen fokus na njegov dokumentarni i svedočanstveni potencijal. Zahvaljujući mogućnostima multipliciranja grafika je bila pogodna u kontekstu političko-propagandnog delovanja.

Na ovoj izložbi grafici pristupamo sa  idejom da  ukažemo na njena izvorna značenja, ali i na ona koja joj pripisujemo danas, kada se sa njom srećemo u trenutku kada je lišena svoje prvobitne namene i posmatrana u muzeološkom kontekstu kao dokument jednog vremena.

Crtež je na drugoj strani u srpskoj umetnosti 19. veka uglavnom bio lišen šire recepcije. Sagledavajući ga pre svega kao svedočanstvo, prepoznajemo njegovu ulogu  u procesu rekonstruisanja i pamćenja određenih događaja, važnih za dinastiju Obrenović.

Autorka izložbe je Jasmina Cukić, kustoskinja Narodnog muzeja.

Budite informisani

Prijavite se

Bilten Turističke organizacije Srbije